Styrelse

Marko Löija (ordförande)

Johan Klingenberg (viceordförande)

Jessica Furu (kassör)

Sofia Hedman (sekreterare)

Peter Nordström (juniorsektionen)

Michelle Björkholm

Anton Kallvik 

 

 

Senast uppdaterad måndag, 17 Maj 2021 11:03