Blue Fox jobbar mot mobbning

Under våren har Blue Fox i samarbete med Folkhälsans projekt ”Trygg idrott för alla” utarbetat en handlingsplan mot mobbning, diskriminering och kränkande behandling. Blue Fox har varit en av Folkhälsans två pilotföreningar.

Den arbetsgrupp som jobbat fram handlingsplanen har bestått av fem medlemmar: Sofia Hedman (juniorsektionens ordförande), Sofie Björk (damlaget), Patrik Holm (juniortränare), Joachim Slotte (juniortränare) och Johanna Åman (lagledare och styrelsemedlem).

Blue Fox har sedan 2009 en Juniorpolicy som lyfter fram föreningens värdegrund och ”Kaikki pelaa”-principen. Arbetet med en handlingsplan mot mobbning och kränkande behandling kändes som en naturlig fortsättning på Juniorpolicyn. Målet med handlingsplanen är:

1. Att alla barn och ungdomar som deltar i föreningens verksamhet skall kunna känna sig trygga.

2. Att varje tränare och lagledare vet vad mobbning och kränkande behandling är samt hur man ingriper mot dessa.

3. Att den spelare som känner sig utsatt för mobbning eller kränkande behandling skall veta vem hen kan vända sig till. Handlingsplanen har en tydlig trappstegsmodell för hur tränare, juniorsektion och styrelse skall hantera ett eventuellt mobbningsfall.

Som en del i arbetet mot mobbning och kränkande behandling för alla tränare och lagledare en diskussion med sina spelare om vilka spelregler som gäller i laget. Spelarna får gärna teckna under ett samarbetskontrakt där man lovar varandra att vara en bra lagkompis, att inte retas, att inte ge varandra negativa kommentarer, att stötta varandra både när det går bra och när det går dåligt, att lyssna på tränaren, att respektera domarna och att spela hårt men inte fult.

Blue Fox kommer under hösten även att hänga upp en tavla med några tankar kring sportsligt uppförande som vi önskar att föräldrar och annan publik som besöker föreningens idrottsevenemang skall tänka på.

Den som vill bekanta sig med handlingsplanen och juniorpolicyn hittar dem här.

 

Senast uppdaterad tisdag, 29 september 2015 22:24